Kapat

ÇOCUK GELİŞİMİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

ÇOCUK GELİŞİMİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İnsanın nasıl büyüyüp geliştiğini ve gelişimin nasıl oluştuğunu açıklayabilmek için gelişimle ilgili temel kavramlar bilinmelidir. Bu kavramlar aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:

1)BÜYÜME

2)GELİŞİM

3)OLGUNLAŞMA

4)ÖĞRENME

5)HAZIR BULUNUŞLUK

6)EĞİTİM

7)DÖNEM

8)KRİTİK DÖNEM

 

1)BÜYÜME; Büyüme, fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutunda değişikliklerdir.

Çocuk Gelişim ve büyüme karıştırılmamalıdır. Örneğin; kişinin vücudu büyütmekte, zihni ise gelişmektedir. Doğum öncesi dönemde hücre çoğalması ve doğum sonrasında da aylara veya yıllara göre fiziki yapıda meydana gelen değişiklikler büyüme sonucudur.

Örnek: Bir çocuğun bisiklet kullanabilmesi için bacaklarının pedala yetişecek kadar uzaması büyümedir.

       

 

 

2)GELİŞİM; organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, diş, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir.

 

Çocuk Gelişimi, olgunlaşma ve öğrenmeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolayısıyla olgunlaşma ve öğrenme gerçekleşmeden gelişiminden yeterli düzeyde söz etmek mümkün değildir. Her birey kendine özgü bir gelişim gösterir. Örneğin; bazı çocuklar çevrenin de büyük etkisiyle çok hızlı bir gelişim gösterirken, bazı çocuklar daha sonraki yıllarda gelişim gösterirler.

              GELİŞİM SÜRECİ

              BÜYÜME————–OLGUNLAŞMA————-ÖĞRENME

 

3)ÖĞRENME; Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça kalıcı-sürekli değişikliklerdir. İnsanları diğer canlılarda ayıran en önemli özelliklerden biri öğrenme kapasitelerinin oluşudur.

1) Tekrar veya yaşantı yoluyla mı olmuştur?

2) Davranışta değişiklik meydana gelmiş midir?

3) Değişiklik oldukça kalıcı mıdır?

Bu sorulardan herhangi birisine hayır cevabı veriliyor ise, o davranış öğrenme değildir, Özellikle tekrar ya da yaşantı yoluyla edinilmeyen davranış değişikliklerine birtakım psikolojik rahatsızlıklar ve tikler örnek verilebilir.

 

4) OLGUNLAŞMA; bireyin doğuştan getirdiği genetik yapı ile çevrenin etkileşimi sonucunda canlıda görülen biyolojik değişiklere denir. Kısaca; organizmanın büyüyerek bir işi yapabilecek seviyeye gelmesidir.

Örneğin; çocuğun parmak kasları, gerekli olgunluk düzeyine ulaşamadıkça ona kalem tutmasını, dışardan yapılacak etkilere öğretemeyiz.

Çocuğun düzgün yazı yazmasını isteyen bir anne babanın çocuğun parmak kaslarının yazı yazma olgunluğuna ulaşıp ulaşamadığını dikkate alması gereklidir.

5)HAZIRBULUNUŞLUK; kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucunda belli bir davranışı göstermeye hazır olmasıdır.

Örneğin; dalma eylemi yapmasını öğrenecek olan çocuğun hem dalma ile ilgili aletlerin özelliklerini kavrayabilecek olgunluğa ulaşması, hem öğrenmeye hazır olması, hem de dalmak için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Bir yaşantıyı öğrenmeye hazır olmayan çocuğa o yaşantıyı öğretmeye çalışmak çocukta birtakım kalıcı izli olumsuz davranışlar bırakabilir.

 

Çocuk, okuldaki etkinliklere katılma ve başarmada fiziksel olarak yeterli olgunluk düzeyinde olmasına karşın, duygusal ve sosyal bakımdan hazır değilse kendisinden beklenen davranışları yeterince gösteremez.

ETKİNLİK: Çocuğun bir davranışı yapmaya hazır olması ile ilgili örnek.

 

 

6)EĞİTİM: Eğitim, insanların davranışlarından kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış meydana getirme sürecidir. Eğitim çabalarının genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin toplama sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektir.

GENEL OLARAK EĞİTİMİN DÖRT AMACI VARDIR:

1)Eğitim bireyi kültürlenmeye çalışır.

2) Eğitim, bireyi toplumsallaştırmaya çalışır.

3)Eğitim, bireyin üretken olmasını sağlamaya çalışır.

4)Eğitim, bireyin bireyselleşmesini çalışır.

Evet, bugünkü konumuzda temel kavramların ne anlama geldiğini sizlere aktarmış oldum. Bir dahaki konumuzda çocuk gelişiminin dönemlerini anlatacağım.

 

 

0 0 0 1 0 0
kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları istanbul kons iş ilanları izmir kons iş ilanları bursa kons iş ilanları mersin kons iş ilanları ankara kons iş ilanları kons iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları